Imac

Transport

Razpolagamo z lastnim transportnim parkom. Posedujemo 10 kamionov za prevoz žit in sojine sačme. Kakovost opravljenega transporta zagotavljamo na podlagi certifikata GMP+.

Naši certifikati
Clients Clients Clients