Imac

Skladiščenje

Skladiščne kapacitete obsegajo 17.000 ton, od tega 9000 ton v silosih, 8000 t v podnem skladišču. Skladiščimo pšenico, ječmen in koruzo. Kakovost in sledljivost blaga zagotavljamo na podlagi pridobljenega standarda GMP+. Ustrezno usposobljen kader skrbi v skladišču za nadzor blaga v skladu z mednarodnimi standardi za odkup žit.

Naši certifikati
Clients Clients Clients